Ruimen van putten

De Antwerpse Ruimdienst draagt zorg voor het ruimen en reinigen van al uw putten. Wij ruimen de put degelijk en tot op de bodem. Indien gewenst kunnen deze ook gereinigd worden onder hoge druk. Wanneer de put of leidingen zichtbare gebreken tonen zal ons personeel U dit steeds melden. Alle afvalwaters worden afgevoerd naar erkende zuiveringsinstallaties voor verwerking.

 

beerput - septische put - sterfput - pompput - regenwaterput - waterput - syfonput - sterfput - overloopput - aalput - vetput - carwashslibput - bezinkput