Vetput professioneel ruimen en reinigen? 

Vetafscheiders worden gebruikt om te voorkomen dat plantaardige en dierlijke vetten in het afvalwater terecht komen.  Vetafscheiders dienen om het openbaar riool te beschermen tegen verstoppingen door vetafzetting. 

Vetafscheiders zijn wettelijk verplicht voor:

  • gaarkeukens
  • restaurants
  • bejaardentehuizen
  • ziekenhuizen
  • slachterijen
  • vlees,- of visverwerkende bedrijven

Antwerpse Ruimdienst staat in voor het ruimen en reinigen van vetputten volgens de voorschriften.

Bij Antwerpse Ruimdienst ontvangt U na de werken een attest van verwerking. 

Bel of mail ons voor een onderhoudscontract.

Wij van Antwerpse Ruimdienst begrijpen maar al te goed dat afvalwater niet Uw zorg hoeft te zijn. Uw rioleringsbeheer is onze prioriteit. 

Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden voor periodiek onderhoud.

Ready to get Started?

Neem dan best telefonisch contact op of stuur ons een mailtje. Wij beantwoorden uw aanvraag zo snel mogelijk!

Contact