Camera Inspectie

camera inspectie

camera-inspectie

Heeft U last van geurhinder, lekkages of steeds wederkerende verstoppingen? Het vakkundig team van Antwerpse Ruimdienst staat u bij met raad en daad.

• CAMERA INSPECTIE

Door camera inspectie kunnen we de toestand van uw rioleringsstelsel controleren. Daarna kunnen we bepalen of verdere maatregelen nodig zijn.

• BEELDOPNAME 

De camera inspectie kan worden opgenomen en we kunnen de beelden daarna, met behorend verslag aan U bezorgen.

• VERSLAG

Wij maken indien gewenst een volledig verslag van onze bevindingen van de camera inspectie. Met beelden en onze adviezen.

• LEIDINGDETECTIE

Indien U niet weet hoe leidingen juist gelegen zijn en dit zou moeten weten kunnen wij met onze nieuwste technologie ook leidingen volgen (opgelet, wel een toegang noodzakelijk)

• PUTDETECTIE

Indien U niet weet waar uw put juist ligt, of bij wederkerende verstoppingen kan het team van Antwerpse Ruimdienst dit voor U detecteren.