Installatie & Reparatie

Rioolaanleg, rioolsysteeminstallatie en reparatie van putten.

Onderstaande installatiewerkzaamheden behoren tot ons dienstenpakket:

  • Inspectie van putten en leidingen.
  • Herbezetting van uw bestaande aal- en waterputten.
  • Vernieuwen en optimaliseren van uw rioleringsnetwerk.
  • Leveren en plaatsen van nieuwe putten in beton, PVC en HDPE (vetputten)
  • Herbestrating van uw bewegenis in klinkers, beton, asfalt, dals.
  • Leveren en plaatsen van allerhande deksels in gietijzer, Aluminium, Inox, arduin etc...

 

De vervanging van een riolering kan aan de orde zijn wanneer er regelmatig klachten zijn over verstoppingen, stank- of wateroverlast.

Ook op dit gebied heeft de Antwerpse Ruimdienst heel wat ervaring en kunnen wij een uitgebreid dienstenpakket aanbieden, steeds rmeer opdrachtgevers doen hierop beroep. Zowel bij de vervanging als de installatie van riolering kan gekozen worden uit vele hoogwaardige materialen.

De Antwerpse Ruimdienst plaatst ook verschillende soorten putten, ook IBA's. Deze IBA's zijn bedoeld voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater op die plaatsen waar aansluiting op een (gemeentelijk) rioolstelsel niet mogelijk is, bv. in buitengebieden, restaurants, hotels, etc...

Reparatie van putten, onze specialiteit:

De Antwerpse Ruimdienst ledigt en reinigt de put grondig onder hogedruk.
Daarna wordt er een nieuwe muur ingemetst en twee lagen bezetting op de muren geplaatst.
Voor de bodem wordt een waterdichte betonmassa gestort om terug een waterdichte put te verkrijgen.
Het deksel wordt terug aangesmeerd. Zo ziet er alles terug uit als nieuw.
Deze methode biedt de hoogste garantie. Indien men rechtstreeeks op de wanden bezet, bestaat de kans dat na enige tijd het bezetsel terug loskomt, en dit omdat de salpeterzuren door jarenlang gebruik volledig zijn opgenomen in de bestaande steen.

te herbezetten syfonput

herbezetten van een put