Vetafscheiders - Vetputten

vetafscheiders

Wat zijn vetafscheiders?

Vetafscheiders worden gebruikt voor de verwijdering van plantaardige en dierlijke vetten, oliën en bezinkbare stoffen uit het afvalwater. De installatie van een vetafscheider dient om het rioolstelsel te beschermen via het voorkomen van verstoppingen door afzetting.

Waar worden ze gebruikt?

Vetafscheiders en slibvangputten zijn onmisbaar voor:

  • grote appartementsgebouwen
  • gaarkeukens
  • restaurants
  • bejaardentehuizen
  • ziekenhuizen
  • slachterijen
  • bedrijven die groenten, vlees of vis verwerken

Voor al deze bedrijven zijn vetvangers wettelijk verplicht.

Wat doet de Antwerpse Ruimdienst?

De vetafscheiders worden door de Antwerpse Ruimdienst geruimd, eventueel gereinigd, de toevoer en afvoer worden nagezien, en, indien nodig kunnen verstopte afvoeren direct worden ontstopt, al het vuil dat zich in de leidingen opgehoopt heeft, kan onmiddelijk opgezogen worden, zo slaat u twee vliegen in één klap.
Wij voeren oude oliën en vetten af volgens ons geregistreerd Ovam nummer, waarna u een attest krijgt van wettelijke recyclage voor milieuinspectie.
Hiervoor bieden wij een totaalpakket aan voor bedrijven.

Vraag kosteloos een offerte!

De Antwerpse Ruimdienst beschikt over periodieke onderhoudscontracten, voor het ruimen en het onderhoud van uw vetputten en leidingen.
Vraag vrijblijvend inlichtingen aan via de contactpagina.

Vraag hier uw gratis offerte aan!

De Antwerpse Ruimdienst wil graag uw partner zijn bij het plaatsen en vervangen van uw vetafscheiders.
We kunnen u bijstaan met raad en daad.