Vetput of vetafscheider ruimen? 

Vetafscheiders worden gebruikt om te voorkomen dat plantaardige en dierlijke vetten in het afvalwater terecht komen.  Vetafscheiders dienen om het openbaar riool te beschermen tegen verstoppingen door vetafzetting. 

Vetafscheiders zijn wettelijk verplicht voor:

  • gaarkeukens
  • restaurants
  • bejaardentehuizen
  • ziekenhuizen
  • slachterijen
  • vlees,- of visverwerkende bedrijven

Antwerpse Ruimdienst staat in voor het ruimen en reinigen van vetputten volgens de voorschriften.

Bij Antwerpse Ruimdienst ontvangt U na de werken een attest van verwerking

vetafscheider ruimen overvolle vetput vetafscheider

Ready to get Started?

Neem dan best telefonisch contact op of stuur ons een mailtje. Wij beantwoorden uw aanvraag zo snel mogelijk!

Contact